Föredrag om magins och buktaleriets historia, samtidigt visas trolleri härrörande till föredraget.

Bägarspelet

Indiska reptricket